Strelecká činnosť

Radi vás privítame na našich pravidelných prednáškach o problematike legálneho držania a používania strelných zbraní.

V streleckom športe ďalej rozvíjame túto športovú aktivitu:

  • kurzy taktickej streľby, sebaobrany a zvládania krízových situácií pre začiatočníkov i pokročilých
  • rekreačná streľba aj pre záujemcov bez zbrojného preukazu
  • zvyšovanie odbornej kvalifikácie našich členov v SR i v zahraničí
  • výchova detí a mládeže v problematike civilnej obrany

Predmetom diskusie budú témy ako:

  • výklad zákona č. 190/2003 Z.z. o rozdelení zbraní, streliva a ich použitie v praxi.
  • vysvetlenie Trestného zákona a podrobná analýza oprávneného použitia zbraní.
  • oboznámenie a bezpečnostná manipulácia so strelnou zbraňou pre uchádzačov o ZP.
  • vysvetlenie a vyplnenie žiadosti o ZP skupín A,B,C,D,E, F a nákupného povolenia.