Sponzor

 Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1,  Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava

projekt : Envirovýchova, vzdelávanie mládeže a rekonštrukcia bunkra pri Devínskom jazere

Bunker SLO 5 v Devínskom jazere, v chránenej oblasti so  4. stupňom ochrany, kde sa študenti oboznámili s históriou od čias Avarských, Keltských, Rímských, Napoleonských vojsk, I a II svetovej vojny, železnej opony a ochrany životného prostredia.