O nás

Vítame Vás na stránkach združenia Strelecký klub Major. Sme dobrovoľným, apolitickým a neziskovým občianskym združením fyzických a právnických osôb, združujúce ľudí venujúcich sa aktívnemu i voľnočasovému športu.

Strelecký klub Major občianske združenie, SKM, bol založený dňa 15.10.2013 a jeho zakladateľom je Martin Wurelly. Spolu so svojimi členmi naše občianske združenie vykonáva činnosti zamerané na ochranu životného prostredia, jeho revitalizáciu a tiež ochranu celkovej druhovej pestrosti fauny a flóry najmä v oblasti Devínskeho jazera, ktorá je oblasťou so štvrtým stupňom ochrany.