SHOOTING TOUR

30.10.2017

Dňa 24. októbra 2017 sa konali v poradí už druhé streľby študentov bratislavských stredných škôl pod názvom SHOOTING TOUR.

Jedinečný projekt sa uskutočnil v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Streleckým klubom Major v priestoroch strelnice Hunter club.

Zaujímavé strelecké podujatie, ktoré je súčasťou pilotného projektu personálneho doplňovania do Ozbrojených síl Slovenskej republiky hostilo študentov Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku.

V úvode podujatia oboznámil študentov s bezpečnostnými opatreniami zakladateľ streleckého klubu pán Martin Wurelly. Študenti sa prostredníctvom prezentácie rtn. Márii Balážovej z Regrutačnej skupiny Personálneho úradu OS SR so sídlom v Bratislave oboznámili s podmienkami vstupu do ozbrojených síl. Správne strelecké návyky pútavou formou vysvetlil a doplnil ukážkou des. Tomáš Šenk z Čestnej stráže Ozbrojených síl SR.

Študenti mali možnosť po prvýkrát vyskúšať pištoľ výrobcu ZVS, taktický model P20, kaliber 9x19 mm, ktorá je vyrobená z polymerového rámu.

Na záver podujatia boli najlepší strelci ocenení diplomom a vecným darom.

https://www.oz-major.sk/cinnost/

https://www.mod.gov.sk/regrutacne-skupiny-ozbrojenych-sil-.../

https://www.zvsguns.sk/

https://ssosoom.edupage.org/album/?#gallery/123

https://streleckaakademia.sk/