SHOOTING TOUR - Personálne doplňovanie do OS SR

30.10.2017

Vo štvrtok 26. októbra 2017 sa konali v poradí už tretie streľby študentov bratislavských stredných škôl pod názvom SHOOTING TOUR.

Jedinečný projekt sa realizoval v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Streleckým klubom Major v priestoroch strelnice Hunter club.

Zaujímavé strelecké podujatie, ktoré je súčasťou pilotného projektu personálneho doplňovania do Ozbrojených síl Slovenskej republiky hostilo študentov Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku.

V úvode podujatia oboznámil študentov s bezpečnostnými opatreniami zakladateľ streleckého klubu pán Martin Wurelly. Študenti sa prostredníctvom prezentácie rtn. Márii Balážovej z Regrutačnej skupiny Personálneho úradu OS SR so sídlom v Bratislave oboznámili s podmienkami vstupu do ozbrojených síl. Správne strelecké návyky pútavou formou vysvetlil a doplnil ukážkou des. Tomáš Šenk z Čestnej stráže Ozbrojených síl SR.

Na záver podujatia boli najlepší strelci ocenení diplomom a vecným darom.

https://www.mod.gov.sk/regrutacne-skupiny-ozbrojenych-sil-.../

https://ssosoom.edupage.org/album/?

https://www.zvsguns.sk/

https://streleckaakademia.sk/