Open Day 2017 - Regrutácia 2017

10.02.2017

V pondelok 30. januára sme v spolupráci s Vojenskou políciou MO SR, Čestnou strážou prezidenta Slovenskej republiky a Personálnym úradom OS SR v priestoroch strelnice HUNTER CLUB na Teslovej ulici v Bratislave zorganizovali aktivitu Regrutačnej skupiny Ozbrojených síl SR Bratislava s názvom "OPEN DAY 2017".

Štyridsať študentov Súkromnej odbornej strednej školy ochrany osôb a majetku so sídlom v Bratislave si užilo deň plný zaujímavých aktivít. 

Vojaci si pripravili prezentáciu ozbrojených síl pre potencionálnych záujemcov o vstup do ozbrojených síl. Predstavenie vykonal príslušník Regrutačnej skupiny Bratislava, rotný Ing. Ján Balážik. Študenti si pod vedením príslušníkov čestnej stráže prezidenta mohli vyskúšať aj rozborku a zborku útočnej pušky vz. 58. K dispozícii boli statické ukážky výzbroje a výstroja ozbrojených síl. Nepriesteľné vesty a helmy si študenti mohli vyskúšať aj na vlastnej koži. Vojenská polícia MO SR im odprezentovala svoju služobnú zbraň GLOCK a v neposlednom rade na študentov čakala ostrá steľba z krátkych zbraní. Po dôkladnej inštruktáži týkajúcej sa správneho úchopu, postoja a bezpečnosti si pod dohľadom skúsených inštruktorov vyskúšali ostrú streľbu na medzinárodné pištoľové terče. Mnohí z nich dosiahli až profesionálne výsledky.

,,Medzi hlavné úlohy Regrutačnej skupiny OS SR Bratislava patrí propagácia ozbrojených síl na verejnosti, vykonávanie aktivít na podporu personálneho doplňovania OS SR, preto túto aktivitu hodnotím veľmi pozitívne. Študenti počas podujatia prejavili veľký záujem o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka," zdôraznil v rozhovore príslušník Regrutačnej skupiny Bratislava rotný Ing. Ján Balážik.

Členovia občianskeho združenia Major sú hrdí, že môžu podporovať výchovu občanov k vlastenectvu, ich prípravu na obranu Slovenskej republiky, pomáhať pozitívne prezentovať ozbrojené sily v očiach verejnosti a podporovať proces personálneho doplňovania ozbrojených síl.

Nakoniec by sme radi poďakovali všetkým zúčastneným za maximálne disciplinovaný a bezpečný priebeh celej akcie. Ďakujeme sponzorom, spoločnosti ZVS Impex a strelnici Hunter Club, verejná strelnica ako aj príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky, Personálnemu úradu OS SR a Vojenskej polícii MO SR , za zorganizovanie tohto podujatia a tiež vedeniu, pedagogickému zbrou a študentom Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku za účasť na tomto podujatí.