Branné cvičenie

27.06.2017

V utorok 26. júna 2017 v rámci branného cvičenia navštívili priestor vojenského historického bunkra BS - 8 na Kopčianskej ulici v Petržalke žiaci Základnej školy na Vazovovej ulici v Bratislave a žiaci Základnej školy na Obchodnej ulici v Zohore.

Pre študentov základných škôl bol pripravený zaujímavý program. V úvode branného cvičenia si študenti vypočuli historické fakty o vojenskom bunkri, z obdobia roku 1936. Činnosť a špecifiká služby v Ozbrojených silách SR študentom priblížili príslušníci Vojenskej polície Bratislava prostredníctvom statickej ukážky techniky, výstroje a výzbroje. Svoju šikovnosť si študenti vyskúšali počas čiastkových branných cvičení /hod granátom, použitie prostriedkov individuálnej ochrany jednotlivca, maskovanie a i/. Na záver branného cvičenia bola pre študentov pripravená kynologicka ukážka poslušnosti psa a ukážka zadržania páchateľa.

Predmetná aktivita sa uskutočnila v spolupráci s občianskym združením Major, ktoré spolupracuje s Bratislavským samosprávnym krajom BSK, rezortom vnútra a obrany v rámci rôznych projektov. Cieľom spoločných projektov je podporiť proces personálneho doplňovania OS SR, participovať na pozitívnej prezentácii Ozbrojených síl SR, podporovať výchovu občanov k vlastenectvu a ich prípravu na obranu štátu.