Strelecký klub Major, občianske združenie

Kurzy prežitia

Činnosti, ktoré ponúkame sú vhodné aj ako teambuildingové aktivity, jedinečné svojim konceptom.

Kurz prežitia, ktorý vás naučí ako zachovať pokoj aj v extrémnych podmienkach s minimom výstroja, riešiť krízové situácie a vždy nájsť cestu k záchrane. Ste ochotní vzdať sa vymožeností 21.storočia a prežiť bez nich? Šťastie praje pripraveným a my Vás naučíme získať si ho.

Naučíme Vás to najdôležitejšie: PREŽIŤ!

Obsah kurzu

Na kurze prežitia predvedieme a naučíme Vás:

  • psychológia prežitia v extrémnych situáciách
  • oheň ako fenomén prežitia
  • medicína dostupná v lese, riziko v horúcom a chladnom prostredí, liečivé rastliny a ich použitie
  • núdzový prístrešok, signalizácia - ako na seba upozorniť
  • získanie pitnej vody,
  • potrava - ako využiť lesné zdroje
  • zbrane v núdzi a taktika boja, ochrana pred napadnutím divými zvieratami
  • orientácia v horskom prostredí: topografia (čítanie máp), určovanie smeru technickými prostriedkami, podľa prírodných elementov: mesiaca, hviezd, určovanie času podla slnka, ...
  • prekonávanie prírodných prekážok napr. zlaňovanie, (vodné toky, vodopády, skalnatý terén, tekuté bahno, ľad...)
  • použiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

Zároveň kladieme dôraz na najväčšiu možnú mieru bezpečnosti pri kurze.

Kurz prežitia je skutočným adrenalínom v drsných podmienkach bez akéhokoľvek komfortu dnešnej doby. A presne o to v kríze ide.

Naše združenie v spolupráci Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR na sekcii civilnej ochrany obyvateľstva, spolupracuje na systéme úloh zameraných na ochranu života, zdravia a majetku. Poslaním civilnej ochrany/obrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.