Strelecký klub Major, občianske združenie

Aktivity pre deti

Ponuka pre vaše ratolesti

Venujeme sa organizovaniu denných letných táborov pre deti.

Ponúkane aktivity vo forme denných táborov :

  • branné cvičenia
  • spoznávanie a čistenie životného prostredia
  • hry o prežitie
  • orientácia podľa hviezd
  • lukostreľba a streľba zo vzduchovky
  • strategické hry
  • kurzy prvej pomoci
  • ukážky z kynológie

Deťom sa venujeme radi a celé dni. Tak zdravým ako aj hendikepovaným. Naše aktivity sú pre všetky deti bez poplatku, s celodenným programom a stravou.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zmysluplným využívaním voľného času detí a mládeže a pobytom na čerstvom vzduchu sa snažíme obnoviť ich spätosť s prírodou. V neposlednom rade podporujeme záujem detí o strelecký šport a učíme ich ochrane a zodpovednosti pri tomto športe, t.j. mravnej výchove.