Strelecký klub Major, občianske združenie

2% z dane

Ukážka našej činnosti:

Malý Lapáš, august 2014

spoločné aktivity s KK Matis a Z Polytanu SK

https://www.vycvikpsov-matis.sk/

https://www.zpolytanusk.sk/

Milí návštevníci našej stránky,

v súvislosti s blížiacim sa obdobím podávania daňových priznaní, Vám chceme dať do pozornosti skutočnosť, že je možné poukázať 2% z dane nášmu občianskemu združeniu Strelecký klub Major.

Ak máte záujem, budeme veľmi radi, ak touto formou podporíte náš klub.
Pre Vás je to len malý krok, pre naše občianske združenie je to skok k naplneniu našej činnosti!

Získané prostriedky plánujeme použiť na denný letný tábor pre deti, na pomoc vybraným ZŠ pri organizovaní branných cvičení a jednorázové náučné výlety, konajúce sa v okolí bunkra pri Devínskom jazere.

Požadované údaje o nás:

Strelecký klub Major, občianske združenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42354366
Adresa: Tománkova 5, 841 05 Bratislava
Číslo účtu / IBAN : Fio banka, a.s.

SK54 8330 0000 0028 0089 3424


ĎAKUJEME!